Ajust pàgina (àèìòùáéíóú)

á Sant Jaume d'Enveja

INICI

ANAR AL MONTSIÀ

Terres de l'Ebre


Montsià, Terres de l'Ebre


Totes les fotografíes


Sant Jaume d'Enveja


Villa Emilia


Carrer Major


Barraca del Delta


Mirador d'Alfacada


Aiguamolls


Totes les fotografíes


Localització i dades demogràfiques

Etimologia

Jaume i Ibn Baja

Gentilici

Santjaumer (santjaumero), santjaumera.

Agermanament

Palau del Vidre (França)

Altitud

7 metres

Població

3.556 habitants (2013)

Superfície

60,78 Km2

Densitat

58,67 habitants / Km2


Data de visita:                        13/04/2014


Antigament se lanomenava "l'Enveja".

El terme municipal limita al Nord amb Deltebre, a l'Est amb el Mediterrani, al Sud i a l'Oest amb Amposta.

El municipi, gestat amb la colonització del delta de lEbre i aleshores propietat de la nissaga tortosina dels Enveja, comprèn també, a més del nucli de Sant Jaume, els de Balada i els Muntells.


Història, cultura, economia

La història de Sant Jaume d'Enveja, malgrat l'existència prèvia de certs assentaments, és relativament moderna, ja que la població no s'estableix com a tal fins als anys 60 del segle XIX. Això es deu en bona part al procés recent de formació del Delta, format únicament en els últims segles per l'aportació sedimentària del riu. L'assentament primitiu del poble estava situat a la zona de les Salines, abandonat en finalitzar l'explotació econòmica d'aquestes, a mitjan segle XIX.

El topònim prové de l'antiga partida d'Enveja, derivat de l'àrab Ibn Baja, un nom propi de persona.

El naixement del poble es configura, precisament, amb el drenatge del que fins llavors eren uns aiguamolls, pel seu aprofitament com a zona d'horta i arrossaire. Encara avui, el teixit econòmic del poble s'articula al voltant de l'agricultura, juntament amb una potent indústria turística. Aquesta oferta turística, en expansió durant els últims deu anys, es basa en l'atractiu paisatgístic del Delta de l'Ebre (Parc Natural del Delta), i particularment de la biodiversitat de la seva fauna i la seva flora. Aquest turisme de qualitat es complementa amb la indústria restauradora.

També fou un factor important al desenvolupament del poble, l'explotació de les salines de la zona, fins a mitjan segle XIX. Sant Jaume va formar part del municipi de Tortosa fins a la seva segregació, l'any 1978. El 1990 el municipi, situat a l'hemidelta dret, deixa d'adscriure's a la comarca del Baix Ebre passant a la veïna comarca del Montsià.

El terme municipal de Sant Jaume d'Enveja disposa d'un elevat nombre d'edificis aïllats de gran interès, relacionats amb l'activitat agrícola. Són edificis integrats al paisatge, que l'humanitzen i el doten d'una gran bellesa plàstica: els porxos, els safareigs, els colors, formen un conjunt harmònic enmig dels arrossars, camps regulars que canvien la seva aparença segons l'època de l'any. Destaquem Vila Tomàs (1920), Vila Emília (amb un forn de pa i una boca de cisterna) o grans masos com la Torrassa, el Mas de Paiall, el Mas d'Illa de Riu o el Mas d'Algueró (Els Muntells).

El terreny és completament pla, solcat per una densa xarxa de sèquies i tubs de reg, amb les servituds corresponents de desguassos i camins. Drena el terme pel sector septentrional el canal de la Dreta i, entre d’altres, les sèquies del Riuet, del Calent, del Pescador i de la Montellada escampen les aigües de reg arreu.

Cal remarcar el gran interès ecològic d’aquest sector, amb una fauna, a més, pròpia dels aiguamolls, tant de peixos (congres, anguiles, llisses, llobarros, fartets, etc.) com d’ocells (ànecs, fotges, polles d’aigua, martinets, agrons, arpelles, etc.) que a conseqüència de la intensificació del conreu de l’arròs s’ha vist reduïda a llocs on el predomini dels aiguamolls ha dificultat l’acció antròpica.


Personatges il·lustres


Comentaris i dites


Vivències, curiositats i llegendes


Festes, Fires, Mercats i Tradicions

El 23 de juny es celebra la Festa de la Segregació, ja que en aquesta data, lany 1978, es va aprovar la segregació de Sant Jaume del municipi de Tortosa.

La Festa Major té lloc el 25 de juliol, en honor a Sant Jaume, patró del municipi.


Entorn, que veure, què fer?

Centre d'Interpretació de les Barraques del Delta de l'Ebre.

Alguns edificis aïllats.

Els poblets de Balada i Els Muntells.

L'Illa de Buda.

Les platges.

Els paratges naturals.


Links dinterès i documentació adjunta

Punts d'interes a Google Maps;  Que veure i mapa de Sant Jaume d'Enveja

Itineraris per a Navegadors. TomTom (.ov2), Copilot (.trp), Google (.kml) i Mapfactor_Navigator( (.xml)Per contactar amb nosaltres podeu enviar un  correu electrònic a municipiscatalans@gmail.com o a contacte@municipiscatalans.com

Ens podeu seguir al web http://www.municipiscatalans.com Al bloc http://www.bloc.municipiscatalans.com A Facebook: https://www.facebook.com/municipiscatalans, a Twitter: https://twitter.com/municatalans i a Instagram: https://www.instagram.com/municipis_catalans_/

Pàgina no oficial dedicada al municipi. Aquesta pàgina ha estat realitzada com a fitxa informativa per a gaudi propi i sense cap mena d'ànim de lucre.

Informació extreta de http://www.santjaume.org/; http://www.turismedia.com/; http://jaum12.wix.com/; http://www.viulebre.com/ http://ca.wikipedia.org; http://cultura.gencat.cat/; http://www.municat.gencat.cat/; http://www.enciclopedia.cat/ i d'altres webs i blogs d'accés públic.


Data de visita: 13/04/2014 Data de publicació: 25/04/2014 Data de revisió: 18/06/2020