Camp de Tarragona

CAMP DE TARRAGONA


Les Comarques de Tarragona també anomenades Camp de Tarragona (o simplement el Camp) és un dels vuit àmbits funcionals territorials definits en el Pla territorial general de Catalunya.  La denominació de Camp de Tarragona és una pervivència del llatí territorium tarraconensis que en l'època romana designava el territori sota influència directa de Tàrraco i no de cap altre civitates.

El Camp de Tarragona és documentat des de l'any1315. La població sobre les quals s'articula, al voltant de Tarragona, Reus i Valls. Els rius principals són el Francolí i el Gaià.

La regió va constituir la vegueria de Tarragona, i durant molts anys (1356-1715) la majoria dels seus termes i pobles van formar part de la comuna del Camp.

Amb el Pla territorial general de Catalunya de 1995, el Camp de Tarragona es va constituir com un dels set àmbits funcionals territorials.

És una de les set vegueries que apareixen en la Llei de vegueries. Arran de la llei de vegueries, a Tarragona i Reus s'han mogut per defensar la seva visió de la futura vegueria ja que Tarragona vol continuar tenint la capitalitat i Reus la proposa compartida al•legant motius econòmics i de descentralització.


GEOGRAFIA I ECONOMIA:

L'àmbit funcional del Camp de Tarragona té una extensió de 2.998 km² i una població de 520.200 habitants (2013). Els municipis amb més població són Tarragona (133.545 hab.), Reus (106.790 hab.), el Vendrell (36.747 hab.), Cambrils (33.775 hab.) i Valls (24.649 hab.).

El relleu del Camp de Tarragona està format per la Serralada Prelitoral, el marge meridional de la Depressió Central, la Depressió Prelitoral, la Serralada Litoral i la línia de costa. És de clima mediterrani, la temperatura mitjana se situa entre 15 i 16ºC a les planes i a la zona de costa, entre 13 i 14ºC a la Conca de Barberà i 11ºC al Priorat. Un dels vents més característics és el mestral, sobretot a l'Alt i Baix Camp i al Tarragonès. La xarxa hidrogràfica es divideix en dos sistemes: els rius que formen part de la conca de l’Ebre i els que desemboquen directament al Mediterrani. D'aquests últims, els més importants són el Francolí, el riu Gaià i el Foix (el Foix desemboca però al Garraf). Pel que fa a la vegetació, predomina el pi blanc, que ha desplaçat altres especies com l’alzinar, els carrascars i la màquia litoral. Hi és present la garriga, que es localitza a les muntanyes del Montmell, el massís de Vandellòs i a la serra del Tormo. A les muntanyes de l’Alt Gaià s'hi troben rouredes de roure de fulla petita i pinedes de pi roig.

L'estructura productiva no és homogènia en el territori. El sector primari té un major pes al Priorat i a la Conca de Barberà que a la resta de comarques. Tanmateix, totes comparteixen el vi com un dels principals productes del sector. Pel que fa a la indústria, té un paper preponderant el sector del paper a l'Alt Camp, el sector energètic al Baix Camp i el sector químic al Tarragonès. El turisme és molt important en els municipis costers, sobretot a Salou, Cambrils, Vila-seca i El Vendrell. La marca turística del Camp de Tarragona és costa daurada i, a més de les platges, té com a reclam turístic la presència del parc temàtic Port Aventura.

El Camp de Tarragona té 8 ports. El més important és el Port de Tarragona, el qual és el quart en tràfic de mercaderies d'Espanya. Cal destacar el seu posicionament en el tràfic de mercaderies agroalimentàries, energètiques, i en pasta de paper.

El Camp de Tarragona compta amb una universitat pública, la Universitat Rovira i Virgili (URV), que hi té centres en els municipis de Tarragona, Reus, Vila-seca i El Vendrell. Va ser fundada el 1991 i actualment ofereix un elevat nombre de graus i màsters a més d'11.000 estudiants.


CULTURA:

"Gent del Camp, gent del llamp" és una expressió que es refereix als habitants del camp de Tarragona, als quals se'ls considera tradicionalment gent emprenedora i de solucions ràpides, però que acostumen a ser imprevisibles.

La tradició castellera al Camp de Tarragona té més de dos-cents anys i continua activa al territori. Algunes de les colles més importants són la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Xiquets de Tarragona, Xiquets de Reus, Nens del Vendrell i Castellers de Sant Pere i Sant Pau. El concurs de castells es realitza a Tarragona cada dos anys.


GASTRONOMÌA:

Els productes mes rellevants de la zona son l’Avellana de Reus, el Calçot de Valls, l’Oli Siurana, el Romesco, el Menja blanc,  la Patata de Prades i  els vinsi DO Penedès, DO Tarragona, DO Conca de Barberà, i DOQ Priorat.


Està constituït per les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès que formen la regió històrica on s’hi han afegit les comarques del Baix Penedès, Conca de Barberà i Priorat.


Informació extreta de    http://ca.wikipedia.org/


Baix Camp

Baix Camp

Priorat
Baix Penedès
Tarragonès

Tarragonès